Energy Globe România 2020

Câștigător:
energiaTa

Proiect:
energiaTa

Prosumatorii sunt mici producători de energie curată din surse regenerabile. Această energie de la prosumatori poate fi alimentată acum în rețea, fapt care accelerează tranziția României către o economie verde. Până în prezent, au fost recrutați 200 de prosumatori, cu perspectiva altor 30.000 să se alăture listei printr-un program de finanțare inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu din România.

situație inițială

România nu avea un cadru legal pentru prosumatori, deoarece guvernul nu era conștient de această problemă și nici de potențialul uriaș al utilizării energiei solare. De exemplu, un panou solar pe acoperișul unei clădiri va stoca suficientă energie în termen de 14 zile pentru a alimenta o casă timp de un an. Pentru a acoperi consumul național de energie, este necesară o capacitate instalată de 50.000 MW de sisteme fotovoltaice.

Soluţie

Pentru început, a fost realizată o campanie națională privind implementarea și legislația energiei regenerabile. Au fost organizate ateliere de lucru cu privire la structura și relevanța programului și au avut loc mese rotunde cu toate părțile interesate, cum ar fi distribuitori, furnizori de energie, instalatori și autorități, pentru a asigura implicarea și participarea la discuții.

Inovaţie

În România, acesta este primul proiect care a creat o comunitate de prosumatori și un canal de comunicare mai eficient între aceștia și factorii de decizie, pentru a obține rezultatele dorite. S-a lucrat la strategia energetică națională, iar echipa proiectului a participat la ateliere și întâlniri cu membrii naționali ai Parlamentului European, precum și cu comisarii europeni nu numai pentru a dobândi mai multe cunoștințe, ci și pentru a obține sprijinul acestora.

x

NATIONAL WINNERS

Get inspired by national winners 2021 and have a look at exciting and unique environmental solutions from all around the world!

OUR PARTNERS

Thank you to our partners!