Energy Globe België 2020

Winnaar:
DuCoop

Project:
ZAWENT: circulaire economie in een duurzame wijk te Gent

De firma DuCoop heeft een systeem met circulaire economie gerealiseerd in een duurzame woonwijk van de Vlaamse stad Gent. Het project is een toonbeeld van een economisch haalbaar bedrijfsmodel dat een gedecentraliseerde zuivering van residentieel afvalwater toelaat. Het waterzuiveringsproces maakt gebruik van duurzame technologieën die het mogelijk maken om de woonwijk aan lage temperaturen te verwarmen, grondstoffen en water te recupereren en het energieverbruik te controleren. Daarnaast wint de installatie restwarmte terug via de afvoer van de waterzuiveringsinstallatie met behulp van een warmtepomp en een aërobe membraanbioreactor.

Oorspronkelijke situatie

Vele Europese landen worden geconfronteerd met problemen gerelateerd aan watertekort, die nog versterkt worden door de potentiële gevolgen van de klimaatverandering. Overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en slecht management van waterbronnen kan de kwetsbaarheid van lokale ecosystemen, huishoudens en industrieën vergroten. Ongeveer 60% van de grote Europese steden huisvesten 140 miljoen personen die in of in de buurt van plaatsen wonen waar grondwater wordt uitgeput. Dit kan leiden tot beperkingen op water¬gebruik, zowel voor huishoudens als industrie. Gedecentraliseerde waterzuiverings¬systemen creëren opportuniteiten om efficiënter om te springen met water en alternatieve bronnen te creëren voor schoon water dat bij lokale industriële processen ingezet kan worden.

Oplossing

Na een bezoek aan een Nederlands pilootproject waarbij water aan de bron werd gescheiden en zwart water werd verwerkt, volgde een studie die de haalbaarheid van een gelijkaardig project op grote schaal in Vlaanderen moest nagaan. Daaruit ontstond in 2012 het project ‘ZAWENT’. Ducoop startte een gelijkaardig project in België met het doel om duurzame technologieën in de decentrale waterzuiveringsinstallatie te integreren, zoals industriële restwarmte op lage temperaturen, de terugwinning van hulpbronnen en water en slimme hernieuwbare energiesystemen. Het decentrale afvalwaterzuiveringssysteem van Zawent laat toe om water efficiënter te gebruiken en biedt alternatieve bronnen voor schoon water bij lokale industriële processen.

Innovatie

De afvalverwerkings-, elektriciteit- en verwarmingsoplossingen zijn georganiseerd in geïntegreerde en gedecentraliseerde waardeketens die investeringsmogelijkheden bieden. Daartoe worden innovatieve technologieën toegepast op een woonwijk. Het ontwerp op lokale schaal werd vereenvoudigd om de afvalwarmte te kunnen terugwinnen voor het gebruik in appartementsgebouwen, maar ook om de beschikbaarheid van proper water te verbeteren en om meststoffen voor de landbouwindustrie te kunnen produceren. Al deze activiteiten samen hebben geleid tot een daling van 70% in de CO2-uitstoot van de nieuwe buurt ‘De Nieuwe Dokken’, een volledige vermijding van vloeibare afvalstoffen en een minimale afvalproductie. Maximale lokale duurzaamheid en weerbaarheid tegen klimaatverandering worden daarbij verzekerd.

x

NATIONAL WINNERS

Get inspired by national winners 2021 and have a look at exciting and unique environmental solutions from all around the world!

OUR PARTNERS

Thank you to our partners!